Terms & Conditions

1. IDENTIFIKACIJA VLASNIKA TRGOVINE

Ovim se odredbama utvrđuje usluga tvrtke „ECOMM MOVADGENCY SL“ za prodaju proizvoda putem njihovih mrežnih stranica, tvrtke sa sjedištem u C/ Dublín, 1 Las Rozas, Madrid, 28232, MBS B87936753 (C.I.F.), utemeljene javnobilježničkim aktom odobrenim pred madridskom javnom bilježnicom MARIOM EUGENIOM REVIRIEGO PICÓN 17. listopada 2017. godine pod brojem 2.154 njezinog zapisnika, i upisane u sudski registar kod Trgovačkog suda u Madridu, svezak 36546, listu 145, stranica br. M-656418, unos 1 (u daljnjem tekstu: „Ecomerzpro“), stavljena na raspolaganje svojim kupcima.

Ovi su Uvjeti jedini uvjeti koji se primjenjuju na kupnju proizvoda putem ove elektroničke trgovine i zamjenjuju bilo koje druge, osim ako Prodavatelj nije prethodno dao pismeni pristanak. Ovi su Uvjeti važni i za vas i za Prodavatelja, budući da su osmišljeni da stvore pravno obvezujući ugovor koji štiti vaša prava kao Kupca i prava Prodavatelja kao tvrtke. Izjavljujete da ste, prilikom izvršenja narudžbe, bezrezervno pročitali i prihvatili ove Uvjete.

Ovi Opći uvjeti mogu se izmijeniti ili dopuniti Posebnim uvjetima za kupnju bilo kojeg proizvoda. U slučaju nedosljednosti prevladavat će odredbe sadržane u Posebnim uvjetima.

2. UVJETI PRODAJE

Izravna prodaja proizvoda Ecomerzpro

Putem našeg Portala moguće je kupiti proizvode koje Ecomerzpro izravno nudi, pri čemu djelujemo kao izravni prodavatelj proizvoda i njihova nabava podliježe ovim Ugovornim uvjetima. U takvom ćemo vam slučaju, kada izvršite narudžbu, poslati potvrdu o primanju narudžbe te ćemo vas obavijestiti o otpremi proizvoda. Na našem Portalu prodajemo jedino proizvode u uobičajenim količinama za normalnu ljudsku potrošnju te se proizvodi u pretjeranim količinama neće obrađivati.

Prihvaćate primiti račun za vašu narudžbu elektroničkim putem. Računi u elektroničkom obliku bit će dostupni u PDF formatu.

Na izravnu prodaju proizvoda Ecomerzpro posebno će se primjenjivati klauzule 3 do 15 ovih Ugovornih uvjeta.

Prodaja proizvoda po dropshipping modelu i dostupnost proizvoda

Putem našeg Portala možete izvršiti narudžbe po dropshipping modelu. Pritom naša tvrtka proizvod koji naručite na našoj mrežnoj stranici nabavlja od Dobavljača i/ili Proizvođača, koji se mogu nalaziti bilo gdje u svijetu, kako bi vam oni mogli izravno poslati proizvod na adrese koje nam pružite tijekom postupka kupnje. Naša tvrtka, dakle, ne vrši skladištenje, rukovanje, prosljeđivanje ili bilo koji drugi postupak u vezi s isporukom kupljenog proizvoda.

Iz tog razloga sve narudžbe proizvoda podliježu raspoloživosti istih zato što u dropshipping modelu poslovanja ne znamo koja je stvarna zaliha proizvoda kod Dobavljača i/ili Proizvođača. Na mrežnoj stranici pokušavamo pružiti informacije o dostupnosti proizvoda koji prodajemo. Međutim, budući da se proizvodi nabavljaju od trećih dobavljača, iako pružamo detaljnije informacije o dostupnosti proizvoda, kod dobavljača mogu postojati problemi s raspoloživošću nakon što je vaša narudžba već izvršena.

Sve su narudžbe podložne raspoloživosti iste, budući da u dropshipping modelu poslovanja ne znamo koja je stvarna zaliha proizvoda kod Dobavljača i/ili Proizvođača. Dobavljači i/ili Proizvođači dužni su obavijestiti Ecomerzpro o dostupnosti proizvoda u trenutku obrade vaše narudžbe. Ako pritom postoje poteškoće u njihovoj nabavi ili ako proizvoda nema na skladištu, zadržavamo pravo da vam pružimo informacije o zamjenskim proizvodima koje možete naručiti, jednake ili bolje kvalitete i vrijednosti. Ako vam ne ponudimo zamjenske proizvode ili ih ne želite naručiti, vratit ćemo vam bilo koji iznos koji ste platili u roku od najviše 30 dana od potvrde otkazivanja narudžbe koja u svakom slučaju mora biti predana unutar 14 dana od isporuke.

Kad obradimo vašu narudžbu i krenemo s isporukom, Ecomerzpro će vam pružiti korisničku i postprodajnu podršku vezanu za moguću zamjenu i/ili povrat proizvoda kod krajnjeg prodavatelja; kao i podršku vezanu za isporuku korisničkog priručnika za proizvode.

Prodaja proizvoda trećih strana na našem Portalu

Preko našeg Portala možete nabaviti proizvode trećih trgovačkih poduzeća kojima omogućujemo prostor za prodaju njihovih proizvoda i/ili usluga. Te ćete prostore moći prepoznati budući da će identitet prodavatelja biti naznačen. Kupovina tih proizvoda podliježe zasebnim uvjetima prodaje i posebnim pravilima o privatnosti svakog prodavatelja, stoga ih trebate pažljivo pročitati i prihvatiti ako je to potrebno.

Kada izvršite narudžbu, ugovorni je odnos koji tada stupa na snagu isključivo između Prodavatelja i Kupca te Ecomerzpro nije dio tog odnosa, stoga ne preuzimamo nikakvu vrstu odgovornosti kao posljedicu gore navedenog Ugovora. Ni u kojem se slučaju Ecomerzpro ne može shvatiti kao predstavnik, agent ili bilo koji drugi oblik zastupnika Prodavatelja, niti da on djeluje u njegovo ime i/ili zastupanje. Prodavatelj je odgovaran za prodaju svojih proizvoda, kao i za korisničku podršku u slučaju nezadovoljstva kupca ili za bilo koje pitanje u vezi s navedenim Ugovorom između Kupca i Prodavatelja.

Naš će vam Portal samo omogućiti naručivanje proizvoda i/ili usluga od tih trećih strana. Stranica s opisom tih proizvoda sadržavat će odgovarajuće podatke u slučaju da su ih ponudili vanjski prodavatelji.

Isto vam tako možemo ponuditi poveznice za mrežne stranice trgovačkih društava iste grupacije i drugih tvrtki.

Ecomerzpro ni na koji način ne garantira ponude bilo koje takve tvrtke ili pojedinca, niti je odgovoran za njihovu provjeru i vrednovanje, kao ni za sadržaje na njihovim mrežnim stranicama. Ne preuzimamo odgovornost za radnje, proizvode ni sadržaj bilo koje takve tvrtke, pojedinca ili bilo koje druge treće strane.

3. ZABRANJENE NARUDŽBE

Suglasni ste s time da:

Ovaj Portal upotrebljavate samo za pravno valjane narudžbe.

Ne možete vršiti nikakve lažne ili neovlaštene narudžbe. Ako iz opravdanih razloga smatramo da je takva narudžba izvršena, ovlašteni smo je otkazati i obavijestiti nadležne ustanove.

Također se slažete da ćete nam pružiti točne i istinite informacije o svojoj adresi e-pošte, poštanskoj adresi i/ili drugim kontaktnim podatcima te se slažete da te podatke možemo upotrijebiti kako bismo vam se obratili ako to bude potrebno (pogledajte našu Izjavu o privatnosti).

Ako nam ne dostavite sve potrebne podatke, nećemo biti u mogućnosti pravilno proslijediti vašu narudžbu Dobavljaču i/ili Proizvođaču kako bi vam ona zatim bila ispravno dostavljena.

Izvršenjem narudžbe putem ove mrežne stranice, izjavljujete da ste stariji od 18 godina i da imate zakonsko pravo sklapanja obvezujućih ugovora.

4. GEOGRAFSKI DOMET

Proizvodi ponuđeni na ovoj mrežnoj stranici bit će dostupni u svim onim zemljama u kojima je dostupna ova mrežna stranica.

5. UKLANJANJE PROIZVODA EcomerzproA

Zadržavamo pravo uklanjanja bilo kojeg proizvoda s bilo koje mrežne stranice Ecomerzproa u bilo kojem trenutku, kao i uklanjanja ili izmjene materijala ili sadržaja iste. Nećemo biti odgovorni ni vama ni bilo kojoj trećoj strani za uklanjanje bilo kojeg proizvoda, niti za uklanjanje ili izmjenu bilo kojeg materijala ili sadržaja na mrežnoj stranici.

6. PRAVO NA PONIŠTAVANJE I PRAVO NA RASKID UGOVORA

Pravo na poništavanje.

Zahvaljujući našoj tehnologiji Kupac u bilo kojem trenutku može automatski poništiti svoju kupnju, sve dok narudžba nije obrađena, preko portala za korisničku podršku koji se nalazi u podnožju stranica. Sustav će vas elektroničkom poštom automatski obavijestiti o stanju obrade narudžbe.

Pravo na raskid Ugovora.

Općenito, a u skladu s odredbama Kraljevske zakonodavne uredbe br. 1/2007 od 16. studenoga kojom se odobrava revidirani tekst Zakona o zaštiti potrošača i korisnika te drugih komplementarnih zakona, Potrošači i Korisnici imaju pravo raskinuti Ugovor za kupnju na daljinu, osim za one proizvode na koje se pozivaju odredbe članka 102 spomenutog zakona.

U tu svrhu i u skladu s važećim zakonodavstvom Ecomerzpro će Klijentima pružiti pravo na raskid Ugovora s Proizvođačima i/ili Dobavljačima naručenih proizvoda. Maksimalno će razdoblje za ostvarivanje prava raskida Ugovora biti 14 dana. Bez obzira na gore navedeno, ne možete iskoristiti pravo na raskid kada kupujete proizvode izrađene prema specifikacijama Potrošača i Korisnika ili koji su jasno personalizirani; proizvode koji se po svojoj prirodi ne mogu vratiti, ili knjige, zvučne ili video snimke, diskove i računalne programe ili druge intelektualne tvorevine koje je Potrošač i Korisnik otvorio, kao i računalne datoteke, isporučene u elektroničkom obliku, koje se mogu odmah preuzeti ili reproducirati za trajnu upotrebu; proizvode koji se mogu brzo pokvariti ili isteći; proizvode koji iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nisu pogodni za vraćanje, ili koji su nakon isporuke nerazdvojivo pomiješani s drugim proizvodima; ili kada kupljeni proizvod ne može podlijegati povlačenju, u skladu s odredbama važećeg zakonodavstva, u bilo kojem trenutku.

Za ostvarivanje gore navedenog prava morate nam poslati uredno zapakiran proizvod zajedno s OBRASCEM O RASKIDU UGOVORA koji se može pronaći na svakoj i bilo kojoj mrežnoj stranici Ecomerzproa. Snosit ćete troškove uzrokovane povratom proizvoda.

7. JAMSTVO U SLUČAJU NEISPRAVNIH PROIZVODA

Odgovornost za neispravnost proizvoda, koja će biti regulirana odredbama u članku 114 i prema Kraljevskoj zakonodavnoj uredbi br. 1/2007 od 16. studenoga kojom se odobrava revidirani tekst Zakona za zaštitu potrošača i korisnika, uvijek je na Proizvođaču i/ili Dobavljaču. Međutim, Ecomerzpro će vam pomoći da preko službe za korisnike upravljate bilo kakvim jamstvom koje se odnosi na kupljene proizvode.

8. IZOSTANAK I/ILI KAŠNJENJE ISPORUKE

Ako je iz razloga koji se mogu pripisati Kupcu (npr. odsutnosti na mjestu isporuke, netočne adrese itd.) onemogućena isporuka proizvoda, kontaktirat ćemo vas u svrhu pružanja odgovarajućih podataka kako biste preuzeli narudžbu. Ako je isporuka onemogućena zbog navedenih okolnosti, Ecomerzpro neće preuzeti odgovornost za izostanak isporuke i/ili za gubitak proizvoda.

Također, mnogi kupljeni proizvodi mogu doći iz drugih zemalja, tako da se postupak isporuke može odužiti za nekoliko mjeseci. Međutim, moći ćete dobiti podatke o praćenju pošiljke i postupku isporuke putem različitih usluga koje vam Ecomerzpro stavlja na raspolaganje.

9. PRIJENOS RIZIKA I VLASNIŠTVA PROIZVODA

Rizici vezani za proizvode postaju vaša odgovornost od trenutka isporuke.

Steći ćete vlasništvo nad proizvodima kada primimo sve dospjele iznose, uključujući troškove dostave, ili u trenutku isporuke, ako se ona izvrši kasnije.

U svrhu ovih Uvjeta, podrazumijevat će se da je do „isporuke“ došlo kada vam je Ecomerzpro ili treća strana stavila proizvod na raspolaganje, čak i ako je njegova dostava bila nemoguća, u skladu s odredbama u prethodnoj klauzuli.

10.CIJENA

Cijena proizvoda je fiksna cijena koja je navedena u svakom trenutku na različitim portalima Ecomerzproa.

Cijene na mrežnim stranicama sadrže iznos poreza na dodatnu vrijednost. Troškovi dostave se naplaćuju prema opcijama koje ste odabrali pri izvršenju narudžbe. Na našem se Portalu prihvaćaju načini plaćanja uobičajeni su za elektroničku trgovinu, a u svakom će slučaju bit prikazani pri završetku postupka kupnje.

Isto je tako moguće da će državne/međunarodne carine od vas zatražiti plaćanje određenog poreza zbog prijenosa kupljenih proizvoda. Pritom Ecomerzpro neće preuzeti nikakvo plaćanje ili snositi dodatni trošak proizašao iz ovih okolnosti, te ćete u tom slučaju troškove snositi vi.

11.PISANA KOMUNIKACIJA

Važeći propisi zahtijevaju da neki podatci ili obavijesti koje vam šaljemo budu u pisanom obliku. Dakle, prihvaćate da se naša redovna komunikacija s vama obavlja ovim elektroničkim putem. Stoga ćemo vam se obratiti ovim putem, bilo preko e-pošte i/ili SMS-om te ćemo vam pružiti informacije slanjem obavijesti. Za svrhe Ugovora prihvaćate da su svi ugovori, obavijesti, informacije i druge komunikacije koje vam šaljemo na gore spomenuti način u skladu sa zakonskim zahtjevima o slanju istih u pisanom obliku. Ovaj uvjet neće utjecati na vaša zakonska prava.

12.KVALITETA PROIZVODA I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Ecomerzpro putem svog Portala na tržište stavlja proizvode trećih strana koji se šalju izravno Kupcu, tako da ni u kojem slučaju ne može provjeriti ili preuzeti odgovornosti za njihovo podrijetlo i/ili kvalitetu, kao ni znati krše li Dobavljači i/ili Proizvođači prava intelektualnog i/ili industrijskog vlasništva.

13.NAŠE PRAVO NA IZMJENU OVIH UVJETA

Ecomerzpro ima puno pravo pregledati i izmijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku. U svakom slučaju, vi podliježete Uvjetima koji su na snazi ​​u trenutku izvršenja svake narudžbe.

14.ADRESA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Možete nam se obratiti na adresi C/ Dublín, 1 Las Rozas, Madrid, 28232, Španjolska u svrhu podnošenja onoliko zahtjeva koliko smatrate prikladnima.

15.PRIMJENJIVO ZAKONODAVSTVO I SUDSKA NADLEŽNOST

Ugovori o kupnji proizvoda putem naše mrežne stranice i sva pitanja koja iz toga proizlaze podliježu španjolskom zakonodavstvu te su u nadležnosti sudova grada Madrida.